சபாஷ் வாத்தியார் – ஃப்ரன்ட் ஆஃப் த க்ளாஸ் (Front of The Class)

சபாஷ் வாத்தியார் – ஃப்ரன்ட் ஆஃப் த க்ளாஸ் (Front of The Class)

பாக்காம விட்றாதீங்க – ஃப்ரன்ட் ஆஃப் த க்ளாஸ் தன்னிடம் இருக்கும் குறையை பிறரிடம் இருந்து மறைக்கத்தான் எல்லோரும் முயற்சி செய்வார்கள். தன்னுடைய குறையை  எவரிடமும் மறைக்காமல் வென்று காட்டிய ஒரு நிஜ மனிதனின் வாழ்க்கை படமே ஃப்ரன்ட் ஆஃப் த க்ளாஸ். இவன் தன்னம்பிக்கையின் உச்சகட்டம் என்பதால் நிச்சயம் பார்க்கவேண்டிய படத்தின் பட்டியலில் சேர்கிறது இது. அவ்வப்போது   தன்னை அறியாமலே பக்பக் என்று கழுத்தை வெட்டிக்கொண்டு சத்தமாக சொல்கிறான் சிறுவன் பிராட் கோஹன். அவனுடைய தந்தையில் இருந்து பள்ளி ஆசிரியர், மாணவர்கள் வரையிலும் அவன் வேண்டுமென்றே அப்படி செய்வதாக நினைத்து கண்டிக்கிறார்கள். என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று  பிராட் சொல்வதை நம்ப மறுக்கிறார்கள். அதனால் அப்பா வீட்டில் இருந்து பிரிந்துபோக, முன்னிலும் அதிகமாக பக்பக் என்று சொல்லத் தொடங்குகிறான். ஒரு மனநல மருத்துவரிடம் கூட்டிச்செல்கிறாள் அம்மா….

Read More